Pølseskydningen lørdag d. 20. Juli er aflyst.

 

Der serveres istedet en pølse i grusgraven ved Skovgård tirsdag d. 13. august.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/