Det forventes snarligt, at foreningen modtager tilladelse til rågeregulering. Hvis nogen, medlemmer af foreningen, ønsker at regulerer råger i anlægget, bedes man kontakte:

Hening: 20166460

Pehr: 23625479

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/