Bestyrelsen i Hasle jagtforening

Formand

Henning Finne

Ellebakken

3790 Hasle

r48@skibsnet.dk

Næstformand & JKF'er

Pehr Johansen

Ndr. tværgade 5

3790 Hasle

Pehrpalme@gmail.com

Kasserer

Hans Henrik Munch Petersen

Hasle Nygade 4

3790 Hasle

Baltic@post10.tele.dk

Bestyrelsesmedlem

Thomas Anker

Fælledvej 43

3790 Hasle

Thomas-Anker@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Steffen Finne

Tofteløkken 6

3790 Hasle

Steffenfinne.hasle@gmail.com

Bestyrelses supleant & Webmaster

Ivan Munch Petersen

Kagsåkollegiet 162

2860 Søborg

Ivan3790@hotmail.com

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/